Trivsel

Trivsel blandt organisationens ledere og medarbejdere er en vigtig indikator for virksomhedens tilstand og forudsætning for at håndtere udfordringer af såvel positiv som negativ karakter. Trives medarbejderne med hinanden og de rammer som virksomheden skaber om dagligdagen vil der typisk være langt øget fleksibilitet og rummelighed overfor skærpede krav eller forandringer ligesom virksomhedens samlede produktivitet vil være højere.

Eksempler på ydelser i forbindelse med trivsel kan være:

  • Trivselsindsatser efter trivselsmåling igennem inddragende processer
  • Tilrettelæggelse af kvalitative medarbejdertilfredshedsundersøgelser
  • Drøfte kerneopgaven og den sociale kapital
  • Drøfte samarbejdet for at forbedre trivslen