Supervision

Supervision hjælper fagprofessionelle og ledere med at udvikle deres ekspertise ved at lære af egne og andres erfaringer og ved at forestille sig, hvad der måtte komme. Supervisionen kan benyttes af forskellige faggrupper og ledere. Ligeledes kan psykologer benytte supervision på vej mod autorisation og specialisering indenfor erhvervspsykologien.

Deltagere rejser selv spørgsmålene og præsenterer egne udfordringer fra jobbet. Supervision hjælper læring på vej ved at fremme dialog og refleksion, og ved at møde supervisersviden og erfaring. Via supervision udvikles bedre kvalitet i den professionelle indsats gennem udvikling af faglighed, samarbejde og professionalisme.

Supervisionen kan tilrettelægges for grupper eller individuelt