Konfliktløsning

Konflikter er ikke til at komme uden om i et moderne arbejdsliv med mange forandringer, skiftende samarbejdsrelationer, projektarbejde, selvstyrende medarbejdere etc. Det er derfor vigtigt at bruge konflikter som et afsæt til udvikling, og at alle i organisationen bliver kompetente til at tackle udfordringerne, når de opstår.

Eksempler på ydelser forbindelse med konflikthåndtering kunne være:

  • Workshop med introduktion til begrebet og udvikling af handlingsanvisende initiativer
  • Mediation i par og mindre grupper
  • Designer e t forløb, der hjælper kriseramte afdelingen frem mod bedre samarbejde og trivsel

(case 5)