Om Crescendo HRC ApS

Crescendo Human Ressource Consulting ApS er etableret af erhvervspsykolog Birgitte Lønborg i 1999. Med udgangspunkt i et stærkt fagligt fundament og en bred konsulenterfaring, løser vi opgaver indenfor både privat og offentlig sektor. Vi løser mange forskellige typer af opgaver indenfor ledelses- og organisationsudvikling, hvor opgaverne ofte omhandler udfordringer indenfor områderne: lederudvikling, talentudvikling, forandringsprocesser, personlig lederudvikling, teamudvikling, team coaching, konfliktløsning m.v.

Crescendo har foruden en meget stor erfaring med coaching  og teamcoaching på alle niveauer i virksomheden. Med erhvervspsykologisk ekspertise, deltagelse i internationale træningsprogrammer samt tusinde af timer som træningsbaggrund kan vi levere en høj ekspertise indenfor området.

Crescendo leverer også en række korte uddannelser, som ligger i forlængelse af de ekspertområder firmaet dækker. Holder foredrag i mange forskellige emner og kan designe temamøder efter kundes ønske.

Afhængig af det pågældende opdrag har vi mulighed for at inddrage forskellige testredskaber: 16 PF personlighedstest, NEO PI-R personlighedstest, TCI teamudvikling, JTI og MBTI I og II.

Udover Birgitte Lønborg består firmaet af erfarne samarbejdspartnere, som er selvstændige konsulenter eller firmaer, der kan inddrages efter behov afhængigt af opgavens omfang og indhold.  (samarbejdspartnere)

Crescendo kan levere på SKI som en del af netværket omkring Core team. Vores grundlæggende værdier og rettesnor for virksomhedens arbejdede er:

  • nysgerrighed overfor nye oplevelser og de mennesker vi møder på vores vej
  • nærvær i dialogen og i forhold til de problemstillinger, som vi beskæftiger os med
  • ansvarlighed i forhold til de processer vi sætter i gang, og de resultater vi forpligtiger os til at skabe
  • fantasi i måden vi tilrettelægger vores forretning og designer vores ydelser
  • mod i forhold til de opgaver vi tager på os, og de udfordringer som opstår undervejs