Forandringsprocesser

Forandringsprocesser i organisationer kan have mange former. De kan både være strukturelle og handle om menneskelige reaktioner. Her er nogle eksempler på indsatser i forbindelse med forandringsprocesser:

  • Sammenlægning af institutioner, herunder få genetableret samarbejdet omkring den nye institution ved at hjælpe ledere og medarbejdere med at finde mening og muligheder i den nye situation
  • Understøtte fusionsprocesser mellem skoler ved at opbygge en ny ledergruppe og understøtte medarbejderne i en vanskelig situation
  • Samspil mellem de forskellige ledelseslag ved inddragende processer (case 3)
  • Opbygning af afdelinger efter fyringsrunder
  • Skabe fælles fodslag om nye visioner
  • Udvikling af en fælles vision og strategier igennem inddragende processer
  • Strategisk kompetenceudvikling frem mod et organisatorisk løft (case 4)