Testning og vurdering

Hvad enten vurdering indgår i virksomhedens lederudvikling, talentudvikling eller rekruttering af nye medarbejdere, er det centralt at skabe et match mellem organisationens ønsker, jobindhold og den enkelte medarbejders eller ansøgers kompetencer.

Vurderingen kan ske ved anvendelsen af forskellige former for testværktøjer i forbindelse med lederudvikling eller ansættelsesforløb. Hos Crescendo anvender vi en række anerkendte testværktøjer, som alle forudsætter certificering.

Ledervurderinger kan også tilrettelægges som en feedback øvelse i organisationen. Der kan også være tale om den enkelte medarbejder eller leders kompetencer testes i forhold til håndtering af komplekse arbejdsopgaver eller situationer under forskellige former for pres fx ved at lade dem løse en opgave under tidspres.

Eksempler på ydelser forbindelse med vurdering kunne være:

  • Testning og vurdering af udvalgte ansøgere eller udvalgte nøglemedarbejdere
  • Rådgivning omkring jobprofiler og rekrutteringsforløb
  • Design af assessmentforløb i forbindelse med ansættelser
  • Teste ledere og talenter i forbindelse med personlig udvikling