Ledelsesudvikling

Ledelse spiller en central rolle i organisationer, hvad enten de er fysisk tilstede i organisationen eller leder deres medarbejdere på distancen. Derudover tegner ledere i stigende grad organisationen i forhold til omverdenen og interessenter i øvrigt. God ledelse er derfor alfa og omega i en organisation og handler ikke kun om den enkelte leders individuelle kompetencer, men også om tilrettelæggelsen af den samlede ledelsesproces.

Designe lederudviklingsprogrammer

Designer lederudviklingsforløb efter kundens ønsker og behov. Det kan være modulopbyggede lederudviklingsprogrammer kombineret med netværksfacilitering og individuel coaching. Temaerne kan være mange og defineres i samarbejde med kunden (case 1)

Talentudvikling

Talentudvikling af ledere på vej. Fra udvælgelse af talenterne til gennemførelse af forløb med kompetencegivende elementer, netværk, ledertræning, coaching.

Ledergrupper

Understøtter etablering og udvikling af ledergrupper. Det kan fx være at understøtte en god samarbejdskultur i ledergruppen/teamet, skabe en fælles retning, strategiske processer. Det kan også være sparring på konkrete ledelsesudfordringer eller udvikling af den enkelte leder i gruppen og af gruppen. (case 2)