Team Coaching

Begreber som selvstyrende grupper, medstyrende team, projektgrupper sammensat af forskellige fagprofessionelle og teamledelse optræder mere og mere hyppigt på arbejdsmarkedet. Evnen til at samarbejde og agere i et team er derfor en vigtig kompetence for såvel for ledere som medarbejdere i langt de fleste organisationer.

Der kan være forskellige grunde til at vælge team coaching:

  • Teamet ønsker at udnytte potentialet i teamet endnu bedre
  • Teamet ønsker at definere mål, rammer, roller og retning og relationer i teamet
  • Coaching af ledergruppe i forbindelse med tilrettelæggelse og gennemførsel af organisatoriske forandringer
  • Teamet ønsker at styrke samarbejdet i temaet
  • Teamet står overfor vanskelige forandringsprocesser
  • Teamet ønsker at løse konkrete konflikter