Individuel coaching af ledere og medarbejder

Individuel coaching henvender sig til ledere på mellemlederniveauet, som har brug for en ekstern sparringspartner

Crescendo har en meget stor erfaring med coaching på alle niveauer i virksomheden. Med erhvervspsykologisk ekspertise og træning i CTI’s coaching programmer og tusinde af timer som træningsbaggrund kan vi levere en høj ekspertise.

Der kan være forskellige grunde til at vælge individuel coaching.

  • Du arbejder med vanskelige forandringsprocesser, hvor man med fordel kan bruge en neutral sparringpartner.
  • Du har fået en lederevaluering, som er mere kritisk end du forventede
  • Du har mere grundlæggende overvejelser vedrørende karriere, hvor du ønsker afklaring.
  • Du ønsker en bedre forståelse af dig selv i rollen som leder/medarbejder og dermed et grundlag for at udvikle dit ledelsesrum og dine handlemuligheder.
  • Du har specifikke og aktuelle udfordringer i din professionelle rolle. F.eks. samarbejdsmæssige temaer, som du ønsker inspiration til at håndtere.

Forløbet aftales med kunden ved forløbets start