Kurser og undervisning

Crescendo leverer en række kortere kurser, i emner der relaterer sig til Crescendos ekspertområder. Kurserne kan revireres og tilpasses til den enkelte kundes ønsker. Her præsenteres nogle eksempler, men det kan suppleres ud fra de ønsker I måtte have.

Praxis er en proceslederuddannelse, som er for de medarbejdere og ledere som ønsker at blive bedre til at gennemføre forandringsprocesser, facilitere møder, hvor det er vigtigt at trække deltagernes perspektiver frem. Læs mere her…

Team coaching er et program opdelt i moduler Du får forståelse for teamdynamikken, og hvad der fremmer og hæmmer det gode samspil i et team. Du bliver trænet i at anvende en række metoder i praksis så du kan hjælpe teamet med at udvikle samspillet, identiteten m.v. til gavn for opgaveløsning og trivsel. Du bliver også trænet i at hjælpe teamet med at håndtere de konkrete problemer det har. (kort beskrivelse om PDF)

Konflikthåndtering er et to dages kursus. Vi drøfter konflikttyper, konfliktstile og konflikttrappen. Træner i forskellige konfliktløsningstilgange: ser en konflikt fra flere perspektiver, eksternalisering af konflikten og håndtering af følelserne i konflikten. Konkret træning i løsning af konflikter.

Åben og klar kommunikation er et kursus på to dage. Ambitionen er at forbedre hverdagens samarbejde og problemløsning ved at fokusere på og træne kompetencerne til åben og klar kommunikation. Vi taler om, hvad der fremmer den åbne og klare kommunikation og giver teoretiske input.  Vi træner forskellige færdigheder, hvor deltagernes egne cases inddrages i undervisningen.

Den vanskelige samtale er for ledere altid en udfordring. Derfor er vigtig at vide noget om denne type samtaleform og træne den i praksis. Vi kan arbejde med cases eller deltagernes egne ledelsesmæssige udfordringer.

Kontakt os for flere oplysninger og om flere programtyper