”Haveselskabet har samarbejdet med Crescendo om en omfattende fusion i Haveselskabet. Haveselskabet har 7 fusionsforsøg bag sig – over de sidste 70 år. Crescendo havde succes med, at få bygget bro imellem de 14 enheder, der blev fusioneret.

Konsulenten fik på sin rolige, myndige facon håndteret de mange interesser og følelser, således at fusionsforløbet ikke kom til at vare længere end højst nødvendigt på trods af de mange interessenter”.

Else Mikkelsen, direktør, Haveselskabet om Crescendo HRCs ydelse i forbindelse med et større fusionsforløb


”I Geomatic har vi arbejdet med Crescendo undervejs i et længerevarende strategiarbejde. Crescendo hjalp og vejledte ledelsen i formgivningen og færdiggørelsen af en samlet strategiplan med aktiv inddragelse af hele organisationen. Arbejdsformen varierede og omfattede fælles oplæg, arbejdsmøder, øvelser og styrede diskussioner på et afsluttende seminar.

Som resultat står Geomatic i dag ‘På rette sted’ og har gjort et ellers statisk strategiplan-dokument til en vejviser og rettesnor, som hele organisationen føler ansvar for”.

Hans Ravnkjær Larsen, Geomatic A/S, marketing- og kommunikationschef i forbindelse med Crescendo HRCs understøttelse af virksomhedens strategiudvikling.


…”Tak for din indsats. Jeg synes den har været en meget fin blanding af professionel analyse og formidling, kombineret med almindelig medmenneskelig omsorg. Jeg har lært meget og er taknemmelig for den hjælp du har givet. Og så er jeg imponeret over hvor hurtigt du har kunnet analysere dig ind til kernen i problemerne – både hos gruppen og hos mig.”

Niels Krabbe, Førstebibliotekar, Det Kongelige bibliotek.


”Crescendo bidrog ved sammenlægningen af to fritidshjem. Emner der blev drøftet relaterede sig til sammenlægningen. Ledelsesteamet syntes de har kunnet bruge det der kom ud af forløbet helt konkret. Personalegruppen fremhævede de spændende arbejdsmetoder og var især glade for forløbet med sammensmeltning af traditioner.

Samarbejdet med konsulenten har været ideelt dels er hun en dygtig og kompetent coach, som har kunnet holde en passende distance”.

Jonna Axen, Institutionsleder, Hvidovre Kommune.


”Udviklingsforløbet blev tilrettelagt specifikt til PremiTech under nøje hensyntagen til tid, økonomi og en realistisk forventning til ressourceforbrug hos både Crescendo og PremiTech. Derudover blev vi i hele processen stillet overfor alternative veje at gå og hele tiden med konstant jordforbindelse således, at tingene kunne implementeres i dagligdagen. Crescendo
ydede godt og praktisk modspil, som blev brugt til at implementere de udvalgte områder i dagligdagen.

Via processen med Crescendo har vi opnået en større sammenhæng mellem det kunderne vil købe og det PremiTech producerer. Samtidig er produktudviklingen blevet mere struktureret hvilket har givet større produktivitet og en bedre strategisk position for produktet og virksomheden. […] Dejligt med et nærværende samarbejde med god balance mellem indsigt, forståelse og modspil”.

Morten Gransøe, administrerende direktør, PremiTech A/S i forbindelse med procesfacilitering af internt udviklingsseminar og teamudvikling af virksomhedens R&D afdeling.


”Crescendo har gennemført et kursus for personalet på Sortedamskolen i kollegial supervision. Vi fik gode redskaber til at gå i gang med supervision og lærte blandt andet metoden ”reflekterende team”. Skolens lærere og pædagoger vil fremover inddrage supervision som en naturlig arbejdsmetode, når hverdagens udfordringer skal drøftes med kollegerne.

Vores samarbejde med konsulenten var fantastisk, og vi følte os alle klædt godt på til at gå i gang med supervision efter bare én undervisningsdag. Undervisningsformen var velforberedt, varieret og coachende. Konsulentens personlige udstråling med ro og overskud gør alle deltagere trygge. Samlet set var vi super tilfredse!!”

Anette Skipper, Souschef på Sortedamskolen


”Jeg havde brug for en ekstern sparring til at sætte mine tanker og væremåde i relief, finde mine styrker og svagheder og udvikle dem i forhold til mit lederskab, for dermed at kunne udvikle mig videre i målet om at blive en bedre leder i hverdagen. Forløbet har været udviklende og til tider meget hårdt, da jeg blev kørt lige til grænsen.

Set i bakspejlet har det været super da der også dukkede udfordringer op undervejs, som jeg ikke havde regnet med. […] Jeg synes jeg har nået de mål jeg havde sat mig, selvom jeg aldrig tror, at jeg aldrig bliver færdig med udvikle mig og sætte nye mål. Derfor er det rart at have en coach, som kender mig og som jeg kan vende tilbage til”.

Susanne Mortensen, Hotel og Restaurantskolen om motivation og udbytte i forbindelse med sit ledelsescoachingforløb.


”Da jeg som ny leder skulle afholde mine første MUS samtaler med medarbejderne i min afdeling, tilbød min chef mig ekstern sparring i form af et coachingforløb. Det er altid spændende at prøve noget nyt, jeg var i hvert fald meget spændt da jeg kom til Hellerup den første gang.

Forløbet blev noget anderledes end jeg havde forestillet mig, men kors hvor jeg fik luft. Ved de efterfølgende sessioner fik jeg flere og flere udfordringer, hvor jeg bl.a. skulle prøve at se mig selv og min afdeling i ”helikopterperspektiv”. Det var en lidt sjov men udbytterig oplevelse, selvom det indledningsvis var svært at lette. […]Forløbet sluttede da jeg havde haft mine første MUS-samtaler, som jeg – i kraft af forløbet – følte mig godt rustet til.”

Jeanne Villestoft, ejendomsinspektør, Ankestyrelsen om sit ledelsescoachingsforløb


”Jeg er meget glad for, at jeg har kunnet modtage coaching hos dig. Det har betydet overordentlig meget for mig. Du har kunnet yde mig et godt modspil/samspil både fagligt og menneskeligt i den proces, som er forløbet over sommeren til nu i mit arbejdsliv.

Det var meget vigtigt for mig, at mit eget billede af mig selv som menneske og leder med styrker og svagheder, stemte overens med det billede, som vores samtaleforløb og testen fik frem.

Jeg arbejdede også med nogle dårlige følelser i forhold til nogle af mine ledelseskollegaer, som det var i høj grad var nødvendig at få hold på. Jeg tænker mit stadigvæk, men det gør man jo altid.

Jeg har fået energi til at kunne finde muligheder i nye sammenhænge bl.a. være med til at bygge den nye organisation op.

Da jeg kom til dig, havde jeg haft fagforening og vores personaleadministration ind over for at sikre, at jeg blev behandlet korrekt. Jeg behøvede dog stadig at få arbejdet med mine følelser og se mig selv i en ny rolle. Det mål synes jeg indtil nu at have nået.

Jeg føler, at jeg igen hviler i den jeg er, og at jeg er glad for at gå på arbejde!”

Coachingklient


”Efter at have haft mit eget firma i 10 år, tog jeg et kort forretningsudviklingskursus på Dansk Design Center, hvor jeg blev tvunget ud i at kigge på mit firma med mere forretningsmæssige øjne. Efterfølgende ville jeg gerne fortsætte udviklingen af min virksomhed og tog beslutningen om at inddrage coaching i processen. Jeg havde ikke prøvet at blive coachet før, så jeg havde ikke nogen forventninger om udbyttet. Men jeg havde virkelig brug for en sparringspartner til at få konkretiseret og omsat mine tanker og blev positivt overrasket over resultatet.

Forløbet har været super og bl.a. medført, at jeg har fået styr på hvad jeg er god til, – hvad jeg synes er sjovt, – hvad jeg helst vil bruge min tid på – og dermed et nyt syn på min virksomhed. Det gør mit arbejde mere professionelt og jeg bruger mine ressourcer og min tid bedst muligt”.

Henriette Willerup, industriel designer om sin coachingforløb omkring udviklingen af sin virksomhed.


”Stikord fra en evaluering efter et længere undervisningsforløb. ”Crescendo viste stor indsigt, var empatisk og tilstedeværende, udfordrende og samlende og kreativt tænkende. Underviseren var teoretisk klædt på og gav mange praktiske koblinger, var tilpas forstyrrende, involverende, og åben overfor alles verdener. Tip-top fantastisk”

Deltagernes evaluering efter et længere undervisningsforløb