Kunder

Crescendo hrc ApS har løst forskellige opgaver indenfor ledelses- og organisationsudvikling for både den offentlige sektor og private sektor fx:

Ankestyrelsen
Arbejdsmarkedsstyrelsen
Ballerup Kommune
Bane Danmark
Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland
BUPL
Børne og Ungeforvaltningen, Københavns Kommune
Carl Bro
Danmarks Tekniske Universitet
Dansk Sygeplejeråd
Dansk Industri
Danske Døves Landsforbund
Det Danske Haveselskab
Det Kongelige Bibliotek
Egedal Kommune
Empire Bio
Formidlingscenter Øst
Fødevarestyrelsen
Geomatic A/S
Haldor Topsøe A/S
Hvidovre Kommune
Hørsholm Sygehus
Ingrid Jespersens Gymnasieskole
Integrationsministeriet
Kalundborg Kommune
Kolding Kommune
Kulturstyrelsen
Københavns Kommune – Børne og Unge forvaltningen (leverandør igennem Metropol)
Københavns Universitet
Lejre kommune
LO
Mærsk
Mannaz
Nationalmuseet
Novo Nordisk Engineering
Politiet
Professionshøjskolen Nordsjælland
Region Hovedstaden
Rosenborg Slot
Rudersdal Kommune
Slagelse Kommune
Socialforskningsinstituttet
Socialforvaltningen, København Kommune
Socialministeriet
Socialpædagogernes landsforbund
Statens Center for Kvalitetsog Kompetenceudvikling
Statens Museum for Kunst
Strålfors
Suhrs Seminarium
Sun Microsystems
UUC Hillerød
VUC-Nordsjælland
VUC-Roskilde
Zahles privatskole